Doli

  • Reg.Nr. 316
  • mišr9nė
  • patele
  • ~ 4 m.
  • iš Zuikių g.
  • sveria 17 kg.