Reg.Nr. 171, 172

  • Reg.Nr. 171,172
  • mišrūnės
  • patelės
  • ~ 2 mėn.
  • atvežtos ir paleistos prie gyvūnų globos namų teritorijos