Urbo

  • Reg. Nr. 78
  • mišrūnas
  • patinas
  • ~2m.
  • iš Šiaurės g. 14
  • sveria ~25kg.