Reg.Nr. 85,86,87,88

  • Reg.Nr. 85,86,87,88
  • mišrūnai
  • patinai
  • ~ 2 mėn.
  • buvo palikti prie gyvūnų globos namų teritorijos